Największe zaległości dotyczą najliczniejszej formacji - policji, w której pracuje ok. 100 tys. osób. W związku z zaległościami w połowie października policyjni związkowcy zdecydowali o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda zapowiedział, że po spotkaniu z Millerem - prawdopodobnie w czwartek - zapadnie decyzja o formach ewentualnych protestów oraz o ich terminach.

Policjanci czekają na wypłaty zaległych dodatków socjalnych, które w większości województw nie są terminowo wypłacane, a w części policjanci nie dostają ich w ogóle. Taka sytuacja trwa już ponad pół roku. Według Komendy Głównej Policji na koniec września zaległości w wypłacie świadczeń wynosiły 128 mln zł (z kolei według NSZZ Policjantów - 150 mln zł).

Wcześniej NSZZ Policjantów zapowiadało ogólnopolską manifestację, jeśli rząd nie zagwarantuje uregulowania zaległych należności i świadczeń wobec funkcjonariuszy. Zwrócili się w tej sprawie do premiera Donalda Tuska, prosząc go o spotkanie, w którym mieliby uczestniczyć ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów.

W piśmie do szefa rządu, związkowcy napisali, że "okrojony ponad wyobrażalną miarę budżet Policji (cięcia spowodowane były kryzysem - PAP) uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie". "Brakuje pieniędzy na wszystko. Systematycznie narastają zaległości w wypłacie świadczeń i należności ustawowych dla policjantów" - alarmują.

Na początku listopada nowy szef MSWiA przyznał, że postulaty policjantów są słuszne, a dyskusja między resortem i funkcjonariuszami powinna dotyczyć harmonogramu ich zaspokajania. Miller nie chciał wówczas rozmawiać z dziennikarzami o propozycjach, jakie zamierza przedstawić drugiej stronie.

KGP przyznaje, że te pieniądze policjantom się należą i zapewnia, że będą wypłacane "w miarę możliwości budżetowych". Dodaje jednak, iż priorytetem jest wypłacanie pensji, zakup paliwa do radiowozów, bieżące utrzymanie jednostek oraz systemu teleinformatycznego.

Służby mundurowe mają ok. 20 świadczeń dodatkowych - są to m.in. dodatek za brak mieszkania, dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby czy delegacje.