Zmiana prawa Podwyższenie wskaźnika kosztów pracy dla wszystkich rodzajów szpitali spowoduje w 2008 roku zwiększenie wydatków funduszu na podwyżki w służbie zdrowia o 400 mln zł.

W Sejmie odbędzie się trzecie czytanie nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej. Posłowie zaproponowali kilka poprawek do projektu rządowego. Najważniejsza z nich dotyczy podniesienia wskaźnika kosztów pracy w wycenie poszczególnych świadczeń dla wszystkich rodzajów szpitali. Rząd proponował, żeby był on wyższy tylko w placówkach powiatowych, gminnych i uzdrowiskach.

Zdaniem Jolanty Kocjan, rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjęcie tej poprawki spowoduje, że w tym roku fundusz będzie musiał przeznaczyć na podwyżki dodatkowe 100 mln zł więcej niż pierwotnie zakładał, a w 2008 roku - 400 mln zł.

Jeżeli nowelizacja ustawy zacznie obowiązywać jeszcze w październiku (tak przewiduje projekt), to zakłady ochrony zdrowia będą musiały podpisać dodatkowe aneksy do umów z funduszem. Tylko dzięki temu pieniądze na podwyżki trafią do pracowników jeszcze w czwartym kwartale tego roku.

Podwyższenie wskaźnika kosztów pracy dla wszystkich rodzajów szpitali może spowodować zwiększenie dysproporcji w zarobkach, zwłaszcza wśród pracowników medycznych.

Ustawa zakłada podwyższenie wskaźnika w zakresie lecznictwa szpitalnego, ale według funduszu np. szpitale psychiatryczne czy rehabilitacyjne stanowią odrębną kategorię. Wojciech Bieńkiewicz, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, zastanawia się, czy również do nich trafią dodatkowe pieniądze na podwyżki.

Nowelizacja ustawy podwyżkowej nie gwarantuje wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy stażystów czy rezydentów. Zdaniem Bolesława Piechy, wiceministra zdrowia, pieniądze na wzrost wynagrodzeń tych osób mają pochodzić z budżetu państwa.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl