Zmiana prawa Jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu posłowie planują uchwalić ustawę przedłużającą do końca 2008 roku możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury na obecnych zasadach.
Do Sejmu wpłynął w trybie pilnym rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Karty Nauczyciela. Według Biura Prasowego Sejmu, wkrótce zostanie mu nadany numer druku. Wiele także wskazuje na to, że pierwsze czytanie tego projektu odbędzie się podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Decyzję w tej sprawie ma wkrótce podjąć Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów. Natomiast jutro jest przewidziane drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach z FUS. Oba projekty - rządowy i poselski (autorstwa PSL) - dotyczą tej samej sprawy.
- Brak ustawy o emeryturach pomostowych powoduje konieczność wydłużenia o jeden rok obowiązywania obecnych przepisów przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Pozwoli to przygotować nowe rozwiązania dotyczące osób zatrudnionych w szkodliwych warunkach - uważa Tadeusz Cymański, poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej.
Według Rajmunda Morica, przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej, jutro na posiedzeniu plenarnym odbędzie się drugie czytanie poselskiego projektu przygotowanego przez PSL.
- Projekt ten został rozpatrzony i jest już gotowe sprawozdanie komisji. Ponieważ wszystkie kluby poselskie popierają przedłużenie o rok obecnie obowiązujących zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury, ustawa ta powinna zostać uchwalona jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu - mówi Rajmund Moric.
- To prosty projekt, który nie budzi żadnych kontrowersji. Obecnie zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury będą bowiem obowiązywać jeszcze do końca 2008 roku. Uważam, że ustawa ta musi być uchwalona przed samorozwiązaniem Sejmu - mówi Mieczysław Kasprzak, poseł sprawozdawca tego projektu ustawy.
Według niego, sprawa jest pilna, gdyż w przypadku wcześniejszych wyborów nowy rząd nie zdąży do końca tego roku przygotować projektu ustawy, która wydłuży obowiązywanie obecnych przepisów jeszcze o rok.
- W innym przypadku kolejarze, nauczyciele czy hutnicy będą musieli pracować do 60 roku (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a do tego nie możemy dopuścić - dodaje Mieczysław Kasprzak.
- Nie wyobrażam sobie, żeby Sejm zakończył pracę nie uchwalając tak ważnej społecznie ustawy. Według mnie także Senat już po ewentualnym rozwiązaniu powinien pracować, tak aby wydłużenie obecnych przepisów emerytalnych weszło w życie jeszcze w tym roku. W czasie prac Komisji Polityki Społecznej proponowano kilka innych wariantów przedłużenia obecnie obowiązujących przepisów emerytalnych, ale poparcie zyskał tylko termin 2008 roku - dodaje Tadeusz Cymański.
Zarówno rząd, jak i posłowie proponują, aby osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem mogły nabywać uprawnienia do wcześniejszych emerytur na obecnych zasadach do końca 2008 roku. Prawo do takich świadczeń zachowają pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze. Korzystne rozwiązania dotyczyć będą kolejarzy, hutników, górników zatrudnionych na powierzchni oraz nauczycieli, jeśli spełnią warunki dotyczące stażu pracy i wieku. Uprawnienia te będą także przysługiwać kobietom, które w przyszłym roku ukończą 55 rok życia i będą miały 30-letni staż pracy. Z prawa do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej skorzystają również kobiety, które w przyszłym roku skończą 55 lat, będą mieć 20-letni staż pracy i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.
BOŻENA WIKTOROWSKA
Roczny koszt wcześniejszych emerytur / DGP