Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika korzystającego z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo gdy zachodzą przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne. Sejm przyjął bowiem nowelizację kodeksu pracy, która zrównuje uprawnienia rodziców biologicznych i adopcyjnych. Doprecyzowuje też uprawnienia osób, które skorzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopu ojcowskiego. Teraz trafi ona do Senatu.

Oprócz lepszej ochrony przed zwolnieniem rodzicom adopcyjnym będzie też przysługiwało m.in. prawo do dzielenia się urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu macierzyńskiego.

Dodatkowe uprawnienia uzyskają też pracownicy, którzy skorzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich lub urlopów ojcowskich.

– W razie ich bezprawnego zwolnienia z pracy w okresie ochronnym, sąd będzie musiał przywrócić ich do pracy, a nie orzec odszkodowanie – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci.

Po powrocie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracodawca będzie musiał dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym, równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Jeżeli po powrocie pracownik chce obniżyć swój etat, będzie musiał złożyć wniosek w tej sprawie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy w zmniejszonym wymiarze.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego będzie przysługiwało pracownikom od 1 stycznia 2010 r. Z fakultatywnego macierzyńskiego będą mogli skorzystać albo matka, albo ojciec dziecka. W 2010 i 2011 roku będzie on trwał dwa lub trzy tygodnie (jeżeli kobieta urodzi odpowiednio jedno lub co najmniej dwoje dzieci przy jednym porodzie).