Trzy pytania do BARBARY KUDRYCKIEJ, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Co się dzieje z polską nauką? Znów w tym rankingu uczelni mamy niskie miejsce.

Nasza zła pozycja to efekt braku projakościowego finansowania, masowości kształcenia, wieloetatowości wykładowców oraz słabej infrastruktury badawczej.
A może po prostu brakuje u nas dobrych naukowców?
Polscy naukowcy mogą się pochwalić osiągnięciami, ale niestety dochodzą do nich, często pracując na zagranicznych uniwersytetach. Chodzi więc o nieefektywny system kształcenia i brak powiązania go z wysokiej jakości badaniami. A niestety po wejściu do UE zaczął się kolejny odpływ zdolnych naukowców i studentów.
Na razie jednak nawet ci, którzy wracają z zagranicy, nie są w Polsce mile widziani.
Wierzę, że na uczelniach już zrozumiano, iż opłaca się zatrzymywać dobrych naukowców i otwierać na wybitnych zagranicznych badaczy. Dlatego obok wielu zmian systemowych chcemy wprowadzić model projakościowego finansowania najlepszych ośrodków badawczych powstających na uczelniach. Przeznaczamy także ogromne środki z funduszy strukturalnych na rozwój uczelnianej infrastruktury i badania naukowe. Na początku roku chcemy też uruchomić Wirtualną Bibliotekę Nauki z dostępem do pełnej bazy publikacji naukowych z całego świata.
*Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego