Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, z którego wynika, że województwa otrzymają więcej pieniędzy na finansowanie walki z bezrobociem. Nowe przepisy rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wejdą w życie od 1 stycznia 2008 r. Przychody Funduszu Pracy w 2008 roku wyniosą ponad 8,1 mld zł, z czego 3,13 mld zł zostanie przeznaczone na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na szkolenia, stypendia, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Samorządy województwa będą dysponowały 60 proc. środków funduszu, zamiast jak obecnie 30 proc.

Takie przekierowanie strumienia pieniędzy jest korzystne dla województw o wysokiej stopie bezrobocia, np. dla województwa warmińsko-mazurskiego, w którym stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju i wynosi obecnie 19 proc.

- Zwiększone środki dla naszego województwa przeznaczymy między innymi na szkolenia dla bezrobotnych - mówi Małgorzata Diula z Departamentu Polityki Społecznej w województwie warmińsko- mazurskim. O tym, ile pieniędzy przypadnie z FP danemu województwu, zadecyduje wyliczenie według określonego w rozporządzeniu wzoru algorytmu.

- Zgodnie z proponowaną formułą matematyczną, preferowane będą województwa, na terenie których jest najwyższa stopa bezrobocia - podkreśla Małgorzata Diula.

Pieniądze zostaną skierowane do tych województw, które mogą się pochwalić skuteczną walką z bezrobociem. Oznacza to, że w województwie musi być więcej wyrejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby nowo zarejestrowanych. Ponadto preferowane będą te regiony, w których głównie są bezrobotni powyżej 50 roku życia i w wieku poniżej 25 lat.

8,1 mld zł wyniosą w 2008 roku przychody Funduszu Pracy

PaweŁ Jakubczak

pawel.jakubczak@infor.pl