Północnoirlandzka rada ds. mniejszości narodowych NICEM (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities) proponuje utworzenie funduszu antykryzysowego z myślą o pomocy dla społeczności polskiej, wśród której ryzyko utraty pracy jest trzykrotnie wyższe niż wśród ludności miejscowej - donosi Press Association.

Na podtawie ankiety przeprowadzonej wśród Polaków w raporcie NICEM napisano, że niewielu z nich ubiega się o zapomogę dla bezrobotnych i zmaga się z biurokratycznymi przeszkodami w dostępie do rynku pracy i zasiłków.

Jednym z powodów są trudności, na które napotykają starając się o uznanie ich kwalifikacji zawodowych, wyniesionych z Polski na miejscowym rynku. Według raportu, jest to ważne źródło frustracji wśród Polaków, zwłaszcza w czasie recesji.

Około połowa ankietowanych Polaków nie ma pracy. Średnia stopa bezrobocia w Irlandii Północnej wynosi 6,7 proc.

Według NICEM, od wejścia Polski do UE (1 maja 2004 r.) Polakom wydano w Irlandii Płn. 37 445 numerów ubezpieczenia socjalnego, uprawniających do legalnego zatrudniania; od tego czasu niektórzy wrócili do Polski lub wyjechali do innego kraju.

Połowa ankietowanych ma kogoś na utrzymaniu, połowa to ludzie w związku małżeńskim. "Jeśli na wyniki ankiety spojrzeć całościowo, to wskazują one na to, że polska społeczność zagrożona jest nędzą. W miarę przedłużania się recesji, to zagrożenie rośnie" - napisano w raporcie.

NICEM uważa, że antykryzysowy fundusz pomocy Polakom powinien być skierowany przede wszystkim do osób z dziećmi, które mają trudności z uzyskaniem pomocy z innych funduszy publicznych.

Inne zalecenie dotyczy zatrudnienia osób polskojęzycznych w biurach pomocy socjalnej, urzędach pośrednictwa pracy i placówkach kierujących na kursy przysposobienia do pracy.

Raport zaleca resortowi oświaty i nauczania Irlandii Płn., by dopomógł Polakom w nauce angielskiego i uznaniu ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z europejską dyrektywą.

Jeszcze inne zalecenie raportu dotyczy szybkiego wprowadzenia w Irlandii Płn. unijnej dyrektywy ws. pracowników kierowanych do prac dorywczych lub okresowych przez agencje tak, by byli traktowani na równi z innymi.

"Z naszych ustaleń wynika, że Polacy wnoszą wkład we wszystkie sektory północnoirlandzkiej gospodarki i są szczególnie podatni na skutki gospodarczego spowolnienia. Po to, by zmniejszyć ryzyko, że znajdą się w nędzy, powinni otrzymać pomoc, do której mają prawo" - uważa współautor raportu Chris McAfee.