Na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz.U. z 2009 r. nr 17 poz. 91) oraz art. 19f znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszystkie agencje zatrudnienia muszą do 31 stycznia każdego roku opracować raport ze swojej działalności za rok poprzedni. Obowiązek ten wszedł w życie w roku bieżącym, co oznacza, że wszystkie raporty z firm muszą trafić do urzędów marszałkowskich najpóźniej do 31 stycznia 2010 r.

Nowością jest fakt, że do formularza adresowanego do agencji pracy tymczasowej została dodana pozycja wyszczególniająca liczbę godzin przepracowanych przez osoby skierowane przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej, zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Ponadto wprowadzono też podział zbieranych informacji na trzy grupy wiekowe: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, oraz powyżej 50 roku życia. Rozszerzenie zakresu zbieranych informacji ma według urzędników pomóc im w bardziej wnikliwej analizie zjawiska pracy tymczasowej w Polsce.

Formularze informacji o działalności agencji pośrednictwa w kraju i za granicą oraz agencji doradztwa personalnego nie uległy zmianie.

3 tys. agencji zatrudnienia jest w Polsce