Na koniec września 2009 r. ZUS przyznał emerytury mieszane 44,1 tys. osobom. Do tego czasu otrzymałoby je znacznie więcej osób, gdyby we wszystkich oddziałach były aplikacje do liczenia na nowych zasadach części emerytury mieszanej. Aplikacja jest tylko w 33 spośród 43 oddziałów. Te, które jej nie mają, przesyłają wnioski do oddziału, który ma aplikację, np. poznański ZUS przesyła je do Gorzowa. Powoduje to, że w oddziałach, które posiadają aplikacje, powstają zatory, a na decyzje o przyznaniu im emerytury trzeba czekać ponad dwa miesiące.

– Nie mogliśmy uruchomić odpowiedniej aplikacji we wszystkich oddziałach i przeszkolić kilkunastu tysięcy urzędników – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Dodaje, że do końca roku wszystkie oddziały będą miały tę aplikacje.

- Klienci ZUS skarżą się do mnie, że ponad dwa miesiące czekają na decyzje – mówi Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.

Na wydanie decyzji o emeryturze ZUS ma maksymalnie 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego. Inaczej jest tylko w przypadku, gdy Zakład przeprowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające z przyczyn od niego niezależnych. Brak aplikacji nie jest taką przyczyną. Co zatem mogą zrobić wnioskodawcy w tej sytuacji?

- Mogą odwołać się od niewydanej terminie 60 dni decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – mówi Dorota Tochman z oddziału ZUS w Biłgoraju (woj. lubelskie).

Z ZUS otrzymają odsetki ustawowe od emerytury niewypłaconej w terminie.

Zainteresowani, którzy nie są członkami OFE, mogą od stycznia 2009 r. składać wnioski o emeryturę mieszaną. Przysługuje ona tylko tym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r., osiągnęli lub osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych pięciu lat (od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.). Przez pojęcie wiek uprawniający do emerytury należy rozumieć nie tylko 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, ale również obniżony wiek uprawniający do emerytury przyznawanej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). O emeryturę mieszaną mogą ubiegać się osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, i nie otrzymały jej nawet za jeden miesiąc.