Wyjaśniła, że za część składki, za którą Otwarte Fundusze Emerytalne kupują obligacje skarbowe, nie będą one pobierały prowizji.

Zmiany w polskim systemie emerytalnym mogą wejść w życie od lipca 2010 r. - powiedział dziś minister finansów Jacek Rostowski.

Dodał, że koncepcja korekty systemu składkowego została opracowana w resorcie pracy i resorcie finansów i wstępnie była konsultowana z innymi ministrami.

Zdaniem ministra nowe zasady polegające na tym, że Otwarte Fundusze Emerytalne nie będą pobierały prowizji od części składek emerytalnych inwestowanych w obligacje skarbowe, są korzystne dla emerytów. "Te oszczędności będą stanowiły część planu rozwoju konsolidacji, nad którym rząd pracuje i który będzie przedstawiony do końca roku" - powiedział minister.

Kotecki: kapitał zgromadzony w II filarze wzrośnie o 47 zł rocznie

W wyniku proponowanej przez rząd zmiany kapitał emeryta zgromadzony w drugim filarze zwiększy się przeciętnie o 47 zł rocznie - poinformował wiceminister finansów Ludwik Kotecki podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej zmian w OFE.

Dodał, że zmiana oznacza, że po 35 latach pracy kapitał kobiety zwiększy się w sumie o 4 tys. 360 zł, a kapitał mężczyzny, który pracuje dłużej, o 5 tys. 831 zł. Kotecki zastrzegł, że założenie takie można przyjąć przy rocznej waloryzacji na poziomie 5 proc.