We wrześniu ZUS przekazał do funduszy 195,5 mln zł w gotówce, a razem z obligacjami 212,5 mln zł.

W sierpniu ZUS przekazał do funduszy ponad 2 mld zł w gotówce, a razem z obligacjami 2.064 mld zł.

Od początku roku ZUS przekazał do funduszy prawie 13,5 mld zł w gotówce a razem z obligacjami 14,17 mld zł.

ZUS nadal przekazuje OFE bieżące składki, natomiast zaległości reguluje poprzez emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, zgodnie z ustawą o spłacie zadłużenia wobec funduszy emerytalnych.