Firmy, które obniżyły wymiar czasu pracy podwładnych lub wprowadzały przestoje w produkcji jeszcze przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej, mogą ubiegać się o subsydia płacowe.
Część firm, nie czekając na wejście w życie tzw. ustawy antykryzysowej, obniżała wymiar czasu pracy pracowników. Miało to zapobiec ich zwolnieniom. Przedsiębiorstwa te obawiały się, że z tego powodu nie będą mogły skorzystać z dopłat do pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Jak wyjaśnia Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ubieganiu się o taką pomoc nie ma znaczenia, czy obniżenie etatów nastąpiło przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej (czyli przed 22 sierpnia). Ważne, aby po tej dacie zostało zawarte porozumienie z pracownikami w tej sprawie.
O interpretację resortu w tej sprawie wystąpiła białostocka firma Promotech. Spółka obawiała się, że pieniądze mogą jej się nie należeć, bo już w marcu 2009 roku na pięć miesięcy obniżyła wymiar czasu pracy podwładnych (do połowy etatu).
– Skutki kryzysu dotknęły nas już na początku roku, więc firma musiała podjąć takie działania, aby uniknąć zwolnień – mówi Małgorzata Jaromska, kierownik działu kadr i wynagrodzeń w firmie Promotech.
Reklama
Podkreśla, że już na początku roku zarząd spółki spotkał się z Radą Pracowników, a następnie z całą załogą. Pracownicy musieli podjąć decyzję – albo będą zwolnienia, albo wszyscy zgadzają się na pracę na pół etatu przez pięć miesięcy. Sytuacja firmy polepszyła się na tyle, aby od sierpnia podwyższyć wymiar etatu z 0,5 do 0,8.
W międzyczasie, 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa antykryzysowa, z której wynika, że o subsydia płacowe mogą ubiegać się firmy, które na jej podstawie zawrą z pracownikami porozumienie w sprawie obniżenia etatów.
– Dlatego 25 sierpnia zawarliśmy porozumienie z Radą Pracowników, zgodnie z którym pracownicy będą zatrudnieni na 0,8 etatu przez maksymalnie sześć miesięcy – mówi Małgorzata Jaromska.
Zdaniem MPiPS zawarcie takiego porozumienia spełnia wymogi ustawowe. Taka interpretacja resortu oznacza, że o subsydia płacowe mogą starać się wszystkie firmy, które przed 22 sierpnia 2009 r. obniżały wymiar czasu pracowników, aby uniknąć zwolnień.
Na podstawie ustawy antykryzysowej prawo do subsydiów mają też firmy, które za zgodą pracowników obejmą ich przestojem w produkcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy przed 22 sierpnia firma wprowadzała już takie przestoje.
DGP wspólnie z FGŚP uruchomił kampanię Pakiet Antykryzysowy w praktyce, dzięki której firmy uzyskają wiedzę na temat zasad ubiegania się o subsydia. Na stronie serwisu www.gazetaprawna.pl/pakiet_na_kryzys przedsiębiorcy mogą zgłosić swoje uwagi oraz zapoznawać się z wyjaśnieniami FGŚP.