Od 2009 roku rząd zamierza zrezygnować z zasadniczej służby wojskowej. W przyszłym roku planowane jest ograniczenie obowiązkowego poboru do armii. Obecnie w wojsku polskim służy ponad 60 tys. niezawodowych żołnierzy. Zastąpienie poborowych przez zawodowych żołnierzy spowodowało konieczność powołania korpusu szeregowych zawodowych.

- To całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii. Został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które obecnie są przeznaczone dla poborowych powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej - mówi major Sławomir Ratyński, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Lądowych.

- Nowoczesna armia potrzebuje dobrze przygotowanych, profesjonalnych żołnierzy różnego szczebla, zarówno wśród kadry oficerskiej, podoficerskiej, jak i w korpusie starszych szeregowych - mówi pułkownik Eugeniusz Szabel, główny specjalista w Zarządzie Zasobów Osobowych G-1 Dowództwa Wojsk Lądowych.

Jego zdaniem profesjonalizacja armii oznacza zmniejszanie kosztów szkolenia oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia już posiadanych kadr. W wojsku jest miejsce dla profesjonalnych szeregowych zawodowych, posiadających specjalistyczne uprawnienia i umiejętności, nabyte zarówno w cywilu, jak i później w trakcie służby wojskowej.

Do korpusu szeregowych zawodowych może zostać powołany żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum (to jest obowiązkowe), ma ukończone 18 lat, odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę. O przyjęcie może także ubiegać się żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, a także ponadto, osoba, która nie posiada żadnego przeszkolenia wojskowego i w związku z tym odbywa je w jednostce wojskowej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do nowego korpusu muszą przejść test z wychowania fizycznego (bieg na 3 tys. m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód, a także bieg wahadłowy). Następnie prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której wyznaczane są stanowiska służbowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. Kolejnym etapem naboru do tej służby wojskowej jest przesłanie wyników kwalifikacji każdego z kandydatów do wojskowych komend uzupełnień znajdujących się najbliżej miejsca ich zamieszkania. To właśnie tam są kompletowane dokumenty niezbędne do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Obecnie korpus potrzebuje kierowców, kucharzy, sanitariuszy, saperów oraz strzelców wyborowych. W tym roku było wolnych w sumie 8,7 tys. stanowisk, a obecnie ponad 2 tys. Powodem małego zainteresowania korpusem są niskie wynagrodzenie. Na początek zawodowy szeregowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1820 zł (od 1 stycznia 2008 r. - 2200 zł) oraz urlop wypoczynkowy (26 dni).

Od 1 stycznia 2008 r. prawo do powołania do tej służby będzie posiadał dowódca jednostki wojskowej. Ma to usprawnić proces naboru wszystkich chętnych do korpusu szeregowych zawodowych.

6,5 tys. żołnierzy zostało przyjętych do korpusu szeregowych

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z późn. zm.).