Religia na maturze. Nie ma merytorycznych przeszkód, aby religia znalazła się na liście dodatkowych przedmiotów do wyboru na maturze - oceniła wczoraj minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. W tym tygodniu ma się ona spotkać z abp. Kazimierzem Nyczem, żeby omówić możliwość wprowadzenia egzaminu dojrzałości z religii.

Więcej www.men.gov.pl

88,2 tys. kontroli PIP. 425 tys. przypadków naruszania praw pracowniczych stwierdziła w 2006 roku Państwowa Inspekcja Pracy. Większość z nich dotyczyła nieodpowiedniego przygotowania pracowników do pracy i łamania przepisów bhp. Jak wynika ze sprawozdania z działalności PIP, w ubiegłym roku przeprowadzono 88,2 tys. kontroli u ponad 63 tys. pracodawców. W skontrolowanych zakładach na terenie całego kraju pracowało ponad 3,3 mln osób.

Więcej www.sejm.gov.pl

W Barbórkę o bezpieczeństwie. Obchodom Barbórki, obok świętowania, musi towarzyszyć refleksja o stanie bezpieczeństwa w górnictwie - powiedział prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald, podczas uroczystej akademii barbórkowej, organizowanej przez tę najważniejszą w branży górniczej instytucję. W tym roku w całej branży zginęło już 21 osób, z czego 15 w kopalniach węgla kamiennego.

Więcej www.wug.gov.pl

Jacek Paszkiewicz szefem NFZ. Dotychczasowy zastępca dyrektora do spraw medycznych w mazowieckim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz został nowym prezesem NFZ. Ukończył on Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest doktorem nauk medycznych, absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w zakresie zarządzanie funduszami ubezpieczeń zdrowotnych.

Więcej www.nfz.gov.pl

Kontrola ugód ze szpitalami w sprawie nadwykonań. Minister zdrowia Ewa Kopacz chce, żeby do 7 grudnia NFZ przedstawił jej wykaz zawartych w oddziałach wojewódzkich ugód pozasądowych dotyczących tzw. nadwykonań. Poprosiła też o szczególny nadzór nad nimi, bo powoduje to powstanie kosztów w planie finansowym Funduszu na 2007 r.

Więcej www.mz.gov.pl