Urlop macierzyński to płatne zwolnienie od świadczenia pracy z tytułu urodzenia dziecka, którego celem jest ochrona zdrowia kobiety w ostatnim okresie jej ciąży, regeneracja sił po porodzie oraz zapewnienie jej możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia. Poza tym urlop macierzyński ma w swym założeniu ułatwić kobiecie pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad jej nowo narodzonym dzieckiem. W okresie korzystania z tego zwolnienia przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru.

Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego

Warunkiem nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego jest pozostawanie w stosunku pracy, a zatem zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

Co do zasady, bez znaczenia jest rodzaj zawartej umowy o pracę, a zatem urlop macierzyński przysługuje zarówno kobietom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i tym, z którymi zawarto umowy terminowe.

Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego nie zależy również od stażu pracy ani tym bardziej od wymiaru czasu pracy. Uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje również kobietom wykonującym pracę nakładczą. Ponieważ warunkiem skorzystania z urlopu macierzyńskiego jest pozostawanie w stosunku pracy, na skorzystanie z tego zwolnienia nie mogą liczyć kobiety pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje od 1 stycznia 2010 r.
W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

- Urlop macierzyński a umowy terminowe
- Urlop przysługuje tylko w naturze
- Podstawowy urlop macierzyński
- Dodatkowy urlop macierzyński
- Praca na macierzyńskim
- Urlop ojcowski
- Ojciec na macierzyńskim
- Matka rezygnuje z urlopu
- Matka w szpitalu
- Dodatkowy urlop macierzyński dla ojca
- Urlop ojcowski razem z macierzyńskim
- Podział urlopu macierzyńskiego
- Skrócenie urlopu macierzyńskiego
- Urlop macierzyński rodziców adopcyjnych
- Urlop na warunkach macierzyńskiego
- Urlop dla ojca adopcyjnego lub zastępczego
- Podział urlopu pomiędzy rodzicami
- Wypoczynek bezpośrednio po macierzyńskim
- Bezpieczny powrót z urlopu
- Ochrona przed zwolnieniem z pracy
- Ochrona rodziców adopcyjnych i zastępczych