Prawdziwa kara to taka, która uderza po kieszeni – uznało Ministerstwo Zdrowia i do katalogu kar, jakimi może dysponować zawodowy sąd pielęgniarek i położnych, dodało karę pieniężną: od 1 tysiąca do 10 tysięcy złotych.
– To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa. Nam także zależy na oczyszczeniu się – komentuje Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Nowe kary znalazły się w przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Do tej pory sąd pielęgniarek i położnych miał do dyspozycji upomnienie, naganę, a także okresowe lub całkowite zawieszenie pełnienia funkcji lub prawa wykonywania zawodu. – Brak sankcji o charakterze czysto majątkowym powodował trudności przy doborze adekwatnego środka w przypadku przewinień zawodowych o średnim stopniu społecznej szkodliwości – uzasadnia swój projekt ministerstwo.