Świadczenia dla rodzin zastępczych są wypłacane w oparciu o podstawę wynoszącą 1647 zł. W zależności m.in. od typu rodziny zastępczej i wieku umieszczonego w niej dziecka rodzinie przysługuje na jego utrzymanie określony procent tej kwoty, ale nie może to być mniej niż 658,8 zł (czyli 40 proc. podstawy).

Możliwość zwiększenia przez radę powiatu przyznawanych środków (także dla wychowanków domów dziecka) zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. nr 175, poz. 1362).

Podwyższenie wysokości pomocy może być zróżnicowane i uzależnione od dodatkowych warunków, które wyznaczy rada powiatu w swojej uchwale.

– Jest to dla nas ważna zmiana, bo od kilku lat nie jest podwyższana kwota bazowa, a w tym czasie rosły koszty utrzymania. Nie wiadomo tylko, czy powiaty znajdą dodatkowe pieniądze – mówi Karina Świątek, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego.