ORZECZENIE

Osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej (I i II stopnia), jak również posiadające te licencje będą nadal z własnych pieniędzy pokrywać koszty badań lekarskich i psychologicznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że par. 13 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki zdrowotnej z 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. nr 30, poz. 229 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją i kodeksem pracy.

Przepis ten określa, że za te badania, które kosztują 350 zł i są ważne przez trzy lata, płaci kandydat do pracy. Wskazuje, że pracodawca ponosi koszty badania pracownika tylko wtedy, gdy jest przeprowadzane na jego wniosek lub w razie uzasadnionego podejrzenia utraty przez niego zdolności do pracy.

Zbiorowa skarga pracowników ochrony do rzecznika praw obywatelskich spowodowała, że wystąpił on do TK o zbadanie zgodności tego przepisu z konstytucją. RPO uważa, że badania te są specyficzną odmianą badań okresowych pracowników, których koszt powinien ponosić pracodawca. Z tą argumentacją nie zgodził się Trybunał.

- Celem badań jest uzyskanie prawa do wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia - mówi Teresa Liszcz, sędzia sprawozdawca sprawy.

Podkreśla, że to przyszli pracownicy, a nie pracodawcy odnoszą korzyść z tytułu ich przeprowadzenia. To oni powinni więc ponieść koszt takich badań.

Sygn. akt U5/08