W większości województw NFZ nie zakończył jeszcze podpisywania z placówkami ochrony zdrowia umów lub aneksów na świadczenie usług zdrowotnych w 2008 roku. Fundusz zakładał, że część z nich zostanie podpisana do połowy grudnia. Jednak tylko w nielicznych oddziałach NFZ jest na to szansa. Na przykład w województwie lubelskim aneksy z zakresu świadczeń specjalistycznych mają być podpisane na początku przyszłego tygodnia. Poza tym wszystkie lubelskie szpitale porozumiały się z tamtejszym oddziałem NFZ w sprawie kontraktów na 2008 rok. Sprawą sporną była wycena wartości punktów, których liczba decyduje o cenie poszczególnych procedur medycznych. Dyrektorzy szpitali uważali, że jego cena w przyszłym roku powinna wynieść 12 zł, natomiast Fundusz proponował 10 zł. Ostatecznie ustalono ją w wysokości 11 zł.

- Zakończyliśmy negocjacje z dyrektorami szpitali. Nie mamy jeszcze jednak podpisanych aneksów do umów - mówi Łukasz Semieniuk, rzecznik prasowy lubelskiego NFZ.

Na rozstrzygnięcie czeka tam również konkurs z zakresu transportu sanitarnego, stomatologii oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

W województwie łódzkim oddział Funduszu aneksował już umowy ze szpitalami.

- Zostały one już podpisane przez wszystkich dyrektorów szpitali. Wciąż jednak czekamy na rozstrzygnięcie negocjacji dotyczących leczenia uzdrowiskowego - mówi Paweł Paczkowski, dyrektor łódzkiego NFZ.

W województwie śląskim tamtejsza izba lekarska zwróciła się do dyrektorów szpitali o niepodpisywanie z Funduszem aneksów do umów na przyszły rok, jeżeli nie będą uwzględniać dodatkowych środków na podwyżki dla lekarzy.

Jacek Kopocz, rzecznik prasowy śląskiego NFZ, podkreśla jednak, że żaden ze szpitali nie dostanie niższego kontraktu na 2008 rok, niż miał w tym roku.

- Dotyczy to też tych szpitali, które w związku ze strajkiem nie wykonały zakontraktowanej na ten rok liczby świadczeń - mówi Jacek Kopocz.

Z danych śląskiego NFZ wynika, że wszystkie szpitale, które dotychczas miały z nim umowy, będą je również aneksować na 2008 rok. Śląski NFZ odwołał natomiast konkurs ofert z zakresu m.in. ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji i psychiatrii.

- Głównym powodem była bardzo duża liczba błędów w ofertach złożonych przez świadczeniodawców - twierdzi Jacek Kopocz.

Konkurs na wspomniane świadczenia będzie ogłoszony jeszcze raz, ale dopiero w połowie grudnia. Natomiast umowy, podobnie jak w przypadku szpitali, będą aneksowane tylko do końca kwietnia przyszłego roku. W połowie tego miesiąca zostanie ponownie ogłoszony konkurs ofert m.in. dla szpitali, które będą chciały leczyć pacjentów na podstawie kontraktów z NFZ również od maja 2008 roku.

49 mld zł wyda NFZ w 2008 roku

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl