Z 351 do 438 zł wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do stypendium socjalnego. Powstanie tzw. fundusz projakościowy wspierający kierunki studiów, które najlepiej kształcą. Rząd zrezygnował z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów reformy szkolnictwa wyższego.
Rząd chce utworzyć fundusz projakościowy, z którego będą dofinansowywane nie tylko krajowe naukowe ośrodki wiodące (KNOW), ale również wyróżniające się kierunki studiów. Od przyszłego roku akademickiego mają też zmienić się zasady przyznawania stypendiów. Tak wynika z najnowszych założeń do prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. We wtorek zajmie się nimi rząd.

229 mln zł dla najlepszych