Sejmowa komisja zdrowia nie poparła w czwartek zwiększenia środków na działalność Biura Rzecznika Praw Pacjenta o 5 mln zł. Taką poprawkę do projektu ustawy budżetowej zaproponował Bolesław Piecha (PiS); przeciw głosowali posłowie PO.

Komisja zaakceptowała projekt przyszłorocznego budżetu bez poprawek. Na biuro RPP przewidziano 2 mln zł. Według rzecznik praw pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej, te środki uniemożliwią realizację zadań ustawowych oraz nie pozwolą na utworzenie urzędu. W jej ocenie, na odpowiednie funkcjonowanie biura potrzeba 10 mln zł.

Zdaniem Piechy, brak odpowiedniego finansowania sprawi, że RPP - wbrew temu co zapowiadała PO i rząd - będzie instytucją nieskuteczną.

O nielekceważenie urzędu RPP i zwiększenie środków na jego działalność apelował do posłów m.in. Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich.

Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek nie odpowiedział na pytanie Piechy o stanowisko rządu w tej sprawie. Jak mówił, nie jest kompetentny, by to zrobić, a pytanie powinno być skierowane do ministra finansów.

W ocenie posłów PO, obecna sytuacja finansowa kraju nie pozwala na zwiększenie wydatków na działalność RPP. "Pani (Kozłowska - PAP) zaplanowała różne wydatki, ale nawet jeżeli uznać, że po trosze miała pani rację, to nie wszystkie wydają się uzasadnione. (...) Czy zasadne jest w takiej sytuacji, w jakiej jest służba zdrowia - gdzie brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów - planowanie wydatków na zespół prasy i promocji" - mówiła już podczas poprzedniego posiedzenia komisji zdrowia, we wtorek, Krystyna Skowrońska (PO).

Piecha podkreślał wtedy, że Kozłowska decydując się na przyjęcie urzędu RPP wiedziała, jakie wydatki rząd przewiduje na tę instytucję. "Po co pani decydowała się na to stanowisko. (...) Teraz widać, że Rzecznik Praw Pacjenta, to będzie stanowisko iluzoryczne" - ocenił Piecha.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, państwo wyda w 2010 r. na zdrowie 6,2 mld zł. Ze środkami z rezerw będzie to ponad 6,8 mld zł. W 2009 r. na zdrowie planowano wydać 7,3 mld zł.

Pieniądze te umożliwią m.in. sfinansowanie administracji publicznej związanej ze zdrowiem - 52,7 mln zł, obrony narodowej (m.in. gromadzenie rezerw leków i produktów medycznych ) - 11,3 mln zł. Szkolnictwo wyższe otrzyma ponad 1,3 mld zł. Na ochronę zdrowia budżet przewiduje ponad 2 mld zł, w tym ponad 566 mln zł na profilaktykę zdrowotną. Na świadczenie wysokospecjalistyczne przewidziano ponad 302 mln zł.

Zdecydowana większość świadczeń zdrowotnych finansowana jest ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, które trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia.