Kancelaria Premiera nie przedstawiła kolejnego projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. Zwolnienia ustawowe mają być zastąpione grupowymi.
Jak dowiedział się DGP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaniechała prac nad projektem ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Jego kolejną wersję zapowiedział minister Michał Boni. Projekt miał być gotowy na początku października.
Witold Gintowt-Dziewałtowski, członek Rady Służby Cywilnej, uważa, że rząd nie miał innego wyjścia.