Zmiana prawa Zaburzenia psychiczne, oprócz nowotworów, będą stanowić największe problemy medyczne w przyszłości. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zamierza ustanowić Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W tym celu przygotowało projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, na mocy której program byłby ustalony w rozporządzeniu rządu. Skutkiem jego realizacji byłaby konieczność zatrudnienia dodatkowych 7 tys. pracowników - psychiatrów, pielęgniarek, terapeutów i pracowników socjalnych. Jednym z celów programu ma być utworzenie czterech oddziałów terapeutycznych w zakładach karnych oraz rozbudowa infrastruktury opieki psychiatrycznej w kraju. Szacuje się, że obecnie w systemie opieki psychiatrycznej są olbrzymie braki - zarówno kadrowe, jak i infrastrukturalne, np. brakuje około 7 tys. miejsc na oddziałach opieki dziennej, 400 zespołów leczenia środowiskowego i 200 poradni. Tymczasem WHO od lat przypomina, że zaburzenia psychiczne, to - obok nowotworów - największe problemy medyczne w przyszłości. Program ma zawierać diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego z uwzględniem różnic regionalnych oraz działania legislacyjne, które muszą być podjęte z uwagi na przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewiduje się też program oceny skuteczności terapii w zakładach karnych. Zmianie ustawy sprzeciwia się Ministerstwo Finansów.

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl