– Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie środków na renty strukturalne, gdyż w Polsce konieczna jest szybka poprawa struktury gospodarstw rolnych. Najlepszym sposobem jest przekazywanie małych gospodarstw na powiększenie już istniejących – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Po zwiększeniu z 2,2 do 2,55 mld euro budżetu na wypłaty rent strukturalnych wnioski o przyznanie nowych świadczeń dodatkowo będzie mogło złożyć około 6 tys. rolników. Tym samym do końca 2014 roku takie świadczenia będzie otrzymywać 20,4 tys. osób.

W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania renty strukturalnej (Dz.U. nr 109, poz. 750 z późn. zm.). Zgodnie z nim rolnik będzie mógł przekazać swoje gospodarstwo rolne m.in. następcy, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzysta z programu Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom. Jednak przejmujący gospodarstwo nie może mieć więcej niż 40 lat i dodatkowo w ciągu trzech lat musi uzupełnić wykształcenie rolnicze. Wprowadzono także warunek, że w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 10 ha, nowo powstałe musi być większe o 10 proc. od tego przejętego. Dodatkowo osoba je przejmująca musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej przez co najmniej pięć lat.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia także zasady wypłat rent strukturalnych. Do tej pory ich wysokość była ustalana w zależności od wysokości świadczeń emerytalnych, co umożliwiało ich waloryzację.

– Teraz to się zmieni. Wysokość nowej renty będzie stała. Osoba otrzymująca takie świadczenie otrzyma 1013 zł miesięcznie. Nie jest to dużo, ale w innym przypadku byłyby problemy z wypłatą takich świadczeń – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz.

Dodatkowo wysokość renty może zostać zwiększona o 676 zł, jeśli przekazane gospodarstwo rolne było jedynym źródłem utrzymania obojga małżonków. W przypadku powierzenia gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha osobie poniżej 40 roku życia, rolnik dodatkowo otrzyma dodatek w wysokości 102 zł miesięcznie.