Na Podkarpaciu świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wykonywali świadczenia z zakresu domowej opieki pielęgniarskiej (tzw. pielęgniarki środowiskowe), nie podpiszą umów z NFZ na 2010 rok.

– Zgodnie z nowymi przepisami nie podpisujemy nowych kontraktów na 2010 rok z tymi świadczeniodawcami, których umowy wygasają wraz z końcem tego roku – mówi Marek Jakubowicz, rzecznik podkarpackiego NFZ.

To oznacza, że tylko w tym regionie Fundusz nie zawrze nowych umów z 659 pielęgniarkami środowiskowymi, które opiekowały się ponad 4 tys. pacjentów obłożnie chorych.

– Nasza umowa wygasa wraz z końcem tego roku. Zadania pielęgniarek środowiskowych, które opiekują się obłożnie chorymi w ich domach, mają przejąć pielęgniarki długoterminowe – mówi Teresa Witusiak, kierownik NZOZ Centrum Domowej Opieki Pielęgniarskiej LIBRA w Krośnie.

Podkreśla jednak, że zakres świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową i długoterminową są różne. Może to oznaczać, że część świadczeń dotychczas udzielanych pacjentom w warunkach domowych nie będzie mogła być przez nie wykonywana i dostęp do nich będzie ograniczony.

Fundusz nie podziela jednak tych obaw.

– Dla pacjentów ta zmiana nie oznacza ograniczenia w dostępie do rodzaju świadczeń, które dotychczas były udzielane choremu w domu – uważa Aleksander Grzęska, naczelnik wydziału świadczeń opieki zdrowotnej śląskiego NFZ.

Dodaje jednocześnie, że pielęgniarki długoterminowe, które przejmą zadania swoich koleżanek z podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogły maksymalnie opiekować się sześcioma pacjentami. Zmieni się sposób rozliczania świadczeń przez nich udzielanych – nie będzie on zadaniowy, ale liczony według stawki dziennej (32 zł). Ta zmiana jest spowodowana m.in. szukaniem oszczędności w NFZ.

54,5 mld zł będzie kosztować NFZ w przyszłym roku m.in. leczenie pacjentów szpitali i przychodni

918 mln zł przeznaczy NFZ w 2010 roku na świadczenia pielęgnacyjne i opiekę długoterminową