W tym roku polskie firmy będą zainteresowane zatrudnieniem 200 tys. osób ze Wschodu. Ponad 33 tys. obywateli byłego ZSRR otrzymało już Kartę Polaka. Eksperci są zwolennikami dalszego otwierania rynku pracy dla cudzoziemców spoza UE.
Od kilku lat rośnie liczba cudzoziemców zainteresowanych pracą w Polsce. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują tańszych pracowników. Z drugiej strony może to powodować niższy wzrost płac.

Przybywa cudzoziemców