"Program (...), który będzie przyjęty najprawdopodobniej w tym tygodniu przez rząd, ma jako jeden z priorytetów poprawienie jakości opieki nad małymi dziećmi w szkole, stworzenie im lepszych warunków" - powiedziała Hall w Krzeszowicach k. Krakowa, gdzie spotkała się z dyrektorami szkół z powiatu krakowskiego.

Podkreśliła, że program ma pomóc samorządom, prowadzącym szkoły podstawowe, w "przeniesieniu przedszkolnego standardu opieki do szkół". Chodzi o stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków w szkole dla najmłodszych uczniów, w tym roku jeszcze dla siedmio- i ośmiolatków. Dzięki temu placówki nabiorą doświadczenia i właściwie przygotują się na przyjęcie uczniów, którzy za rok po raz pierwszy w historii rozpoczną naukę w szkołach jako sześciolatki.

"Chodzi np. o wyposażenie szkół, na które może być przeznaczona nawet połowa środków, oraz o opiekę. Chcemy czynić szkołę już teraz bardziej przyjazną dla tych najmłodszych uczniów, żeby mieli zapewnioną dobrą opiekę i warunki, także do odpoczynku i zabawy" - powiedziała Hall.

"Część szkół już dziś jest przygotowana na przyjęcie młodszych uczniów"

Minister oceniła, że część szkół już dziś jest przygotowana na przyjęcie młodszych uczniów, głównie te, w których są oddziały przedszkolne.

Program ma być kontynuowany w następnych latach. "Od przyszłego roku ma być trzyletni rządowy program, na który chcemy przeznaczyć 150 milionów zł, właśnie na doposażenie szkół i tworzenie lepszych warunków" - zapewniła minister edukacji.

W tym roku na program przewidziano 50 milionów zł z budżetu państwa

W tym roku na program przewidziano 50 milionów zł z budżetu państwa. Środki te zostaną podzielone na poszczególne województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w województwie. Z danych MEN wynika, że najmniej pieniędzy przypadnie Opolszczyźnie - 1,2 mln zł, a najwięcej otrzyma woj. Mazowieckie - 6,4 mln zł.

Pomoc najmłodszym uczniom nie jest jedynym celem programu. Zgodnie z założeniami reformy programowej, do najważniejszych celów zaliczono także: wyrównywanie szans między dziećmi z różnych regionów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.