Większość osób pracujących w państwowej sferze budżetowej nie otrzyma podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2010 roku. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok. Kwota bazowa dla m.in.: członków korpusu służby cywilnej, pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachynkowych ma wynosić tyle, co obecnie, czyli 1835,35 zł. Nie wzrośnie również kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowa, m.in.: ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu. Co prawda projekt budżetu przewiduje 1-proc. wzrost wynagrodzeń, ale złożą się na niego m.in. wzrost wynagrodzenia rocznego oraz podwyżki dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Celnej. Celnikom podwyżki gwarantuje program Modernizacja Służby Celnej w latach 2009–2011. Brak podwyżek w administracji krytykuje NSZZ Solidarność. Związkowcy domagają się 3-proc. wzrostu płac.

Z kolei projekt tzw. ustawy okołobudżetowej zakłada likwidację dodatku specjalnego. Od 2008 roku otrzymują go wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej. W ubiegłym roku wynosił średnio 87 zł miesięcznie. W tym roku na pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych w policji, administracji skarbowej oraz inspekcjach wojewódzkich przypadnie średnio 47 zł miesięcznie, a w pozostałych urzędach – 34 zł. Likwidację dodatku popiera Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej. Jego zdaniem nie motywuje on urzędników do efektywnej pracy. Otrzymują go bowiem wszyscy, bez względu na stanowisko i zadania.

Projekt ustawy budżetowej przewiduje jedynie wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Od 1 września 2010 r. kwota bazowa będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie o 7 proc., czyli z obecnie obowiązujących 2286,75 zł do 2446, 82 zł. Od września przyszłego roku tyle wyniesie więc średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty. Natomiast nauczyciela kontraktowego wzrośnie z 2538 zł do prawie 2716 zł. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpi nie później niż do 30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 września. Z podwyżkami od września nie zgadza się Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

– Brak podwyżki od stycznia będzie skutkować mniejszym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdyż przyjętą kwotą bazową do naliczania ZFŚS w 2010 roku będzie kwota bazowa ze stycznia 2009 r. – mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.