Wczoraj TK orzekł, że art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). jest zgodny z konstytucją.

Skargę konstytucyjną wniosła Beata R., domagając się włączenia premii, jakie uzyskiwała od pracodawcy, do podstawy wymiaru przyznanego jej zasiłku opiekuńczego. Dzięki temu otrzymywałaby wyższe świadczenie. Jej zdaniem, odebranie prawa do uwzględnienia w podstawie wymiaru premii uznaniowych, ze względu, że zatrudniający nie posiada regulaminu wynagradzania, narusza m.in. zasadę równości wobec prawa.

- Sam fakt obowiązywania lub nieobowiązywania regulaminu wynagradzania nie przesądza, czy poszczególne składniki wynagrodzenia podlegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w czasie pobierania zasiłku - stwierdził Janusz Niemcewicz, sędzia Trybunału.

Trybunał wskazał, że o tym, czy do podstawy zasiłku opiekuńczego będą zaliczane dodatkowe składniki wynagrodzenia, decyduje nie tylko obowiązujący w firmie regulamin wynagradzania, ale także umowa między pracownikiem i pracodawcą.

Sygn. akt SK 45/06

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl