Jeszcze w tym miesiącu (27 września) stażyści oraz lekarze, którzy co prawda posiadają prawo wykonywania zawodu, ale wcześniej nie zdawali egzaminu, a chcieliby rozpocząć specjalizację, będą mogli podejść do lekarskiego egzaminu państwowego (LEP). Sesja jesienna egzaminu będzie pierwszą, kiedy będzie można do niego przystąpić przed zakończeniem stażu. Ma to wykluczyć sytuacje, w których młodzi medycy musieli czekać kilka miesięcy od zakończenia stażu do kolejnej sesji egzaminu, a jednocześnie nie mogli pracować, bo nie mieli pełnego prawa wykonywania zawodu.

Do wrześniowego LEP po raz pierwszy będą mogli także przystąpić cudzoziemcy, dla których językiem wykładowym był angielski. Pytania na egzaminie będą również w języku angielskim. W tym roku będą trzy takie osoby.

Egzamin organizowany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi we współpracy z wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego. Aby do niego przystąpić, zainteresowani lekarze muszą wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej CEM, a następnie podpisany przesłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej (wcześniej to one zgłaszały lekarzy do zdania LEP). Każdy przyjęty wniosek dostaje unikalny numer identyfikacyjny. Osoby, które chcą zdać LEP w sesji jesiennej, musiały złożyć wniosek do 30 czerwca, natomiast te, które zamierzają do niego przystąpić wiosną, muszą to zrobić do 30 grudnia. W przypadku lekarzy, którzy chcą zdawać LEP w języku angielskim, terminy te są odpowiednio wyznaczone na 31 maja i 31 października.

LEP ma charakter testu składającego się z 200 zadań (pięć możliwości do wyboru, z czego jedna odpowiedź jest prawidłowa). Wśród nich najwięcej zdań, bo 39, dotyczy chorób wewnętrznych i pediatrii (29). Zakres wiedzy, jaką weryfikuje ten egzamin, wynika z programu nauczania, jaki młody lekarz powinien odbyć w trakcie stażu.

Aby przystąpić do LEP, należy przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ograniczone lub pełne prawo wykonywania zawodu. Zdający mają 4 godziny na rozwiązanie zadań testowych. Za wynik pozytywny uważa się uzyskanie przez lekarza co najmniej 56 proc. maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów z testu.

Osoby, które nie zdadzą egzaminu, mogą do niego przystąpić w kolejnym dogodnym dla siebie terminie. Taką możliwość mają również te osoby, które nie są zadowolone z uzyskanego wyniku z egzaminu. Mogą do niego przystąpić ponownie i tym samym uzyskać lepszy wynik. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa na dostanie się na miejsce umożliwiające naukę najbardziej popularnych specjalizacji.

Po zdaniu LEP lekarze stażyści uzyskują odpowiednie świadectwo, na podstawie którego występują o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej.

Podstawa prawna

• Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857).

• Rozporządzenie z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 57, poz. 553).