Egzamin maturalny z matematyki jest obowiązkowy dla wszystkich zdających w roku szkolnym 2009/2010. Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

W celu dostosowania tych przepisów do wymogów nowej matury resort edukacji przygotował nowelizację tego rozporządzenia. Ma określić m.in. przedmioty maturalne, formę egzaminów maturalnych, czas trwania i sposób ich przeprowadzania.

Jak ustaliliśmy nowelizacja ta może w ogóle nie wejść w życie. Na jej wydanie nie zgadza się Rządowe Centrum Legislacji, które powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 stycznia 2007 r., sygn. akt U5/06 w sprawie amnestii maturalnej (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 70). TK zakwestionował w nim m.in. konstytucyjność upoważnienia ustawowego do wydania tego rozporządzenia. TK uważa też, że zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych powinny być zawarte w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

- Określenie zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych w ustawie gwarantuje stabilność ich realizacji - mówi Lucyna Grabowska, szefowa Wydziału Matur w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodaje, że od 2005 roku wprowadzono 22 zmiany w egzaminach maturalnych.

Trybunał 31 stycznia 2007 r. wskazał w postanowieniu potrzebę zmian przepisu ustawy o systemie oświaty do wydania wymienionego rozporządzenia. Mimo interwencji TK, Sejm w ostatniej nowelizacji ustawy z 25 lipca 2008 r. nie zmienił tego przepisu.