W najbliższych dniach pierwsze trzy samorządy, które przekształciły szpitale w spółki, zostaną objęte rządowym planem B.
Rząd przyjął uchwałę o uruchomieniu pierwszej puli pieniędzy, która pozwoli na częściowe sfinansowanie rządowego programu dofinansowania samorządów, które przekształcą (lub już to zrobiły) publiczne szpitale w spółki prawa handlowego (tzw. plan B). Środki te mogą być przez nie wykorzystane m.in. na spłatę części ich długów lub – jeżeli już to zrobiły – na realizację innych zadań własnych.
Pieniądze trafią do trzech samorządów – starachowickiego, zamojskiego oraz kieleckiego. Łącznie będzie to kwota 12 mln zł. Ministerstwo Zdrowia występowało do szefa resortu finansów o 41 mln zł, bo pierwotnie planem B miało być objętych więcej samorządów. Jednak ich wnioski nie zostały jeszcze ostatecznie zaakceptowane.
– Liczymy, że łącznie do końca roku rządowym dofinansowaniem zostanie objęte kolejne 8–9 samorządów – mówi Cezary Rzemek, wiceminister zdrowia.
To wymaga jednak uruchomienia następnych środków z rezerwy budżetowej, którą dysponuje minister finansów. W tym tygodniu m.in. tą sprawą zajmowała się sejmowa Komisja Finansów. Dzięki jej pozytywnej opinii ministrowi zdrowia zostanie przekazane kolejne 55 mln zł. Z tego część środków zostanie wykorzystana właśnie na sfinansowanie kolejnych umów z samorządami, które zostaną objęte rządowym programem.
Samorządy, które jako pierwsze mają podpisać umowy z resortem zdrowia i zostać objęte planem B, liczą, że uda się to zrobić w ciągu najbliższego tygodnia.
– Dzięki temu jeszcze w tym miesiącu trafią do nas dodatkowe pieniądze – mówi Bożena Klepacz z Wydziału Zdrowia Urzędu Powiatowego w Starachowicach.
Do powiatu starachowickiego zostanie przekazane ponad 1 mln zł.
– Powiat wcześniej spłacił zobowiązania likwidowanego SP ZOZ. Obecnie w jego miejsce powstały dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, których właścicielami są prywatni inwestorzy – dodaje Bożena Klepacz.
Z pieniędzy uzyskanych z planu B powiat zamierza sfinansować m.in. budowę parkingu przy powiatowym zakładzie opieki zdrowotnej.
Na pieniądze z budżetu czeka też samorząd zamojski. Kilka lat temu przekształcił publiczny szpital w spółkę prawa handlowego. Teraz, dzięki objęciu planem B, do jego budżetu trafi dodatkowe 8 mln zł.
– Samorząd spłacił część szpitalnego długu, który łącznie wynosił 25 mln zł – mówi Krzysztof Tuczapski, prezes zamojskiego szpitala.