W 30 uczelniach można przez internet się zapisać na zajęcia i egzaminy, zbierać wpisy do e-indeksów. System, który miał ułatwić obsługę studentów, często zawodzi.
Wprowadzony w 2000 roku Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) przeznaczony jest do wspomagania prac związanych z rejestracją i obsługą administracyjną studentów. Z platformy korzystają kandydaci na studia, studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni.
– Dzięki USOS kandydat na studia może zarejestrować się przez internet – tłumaczy Anna Korzekwa, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.
Dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną uczelni system także miał być ułatwieniem. Wiele zleceń generowanych jest automatycznie. W ten sposób można zlecić m.in. drukowanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zaświadczeń, protokołów i kart egzaminacyjnych. System także oblicza wysokość stypendium i średnią ocen.
– Student nie może tracić czasu na czekanie w kolejce do profesora po wpis – uważa Tomasz Lewiński, dyrektor biura prawnego Parlamentu Studentów RP.
Pogląd ten podziela też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umożliwia studentom przejście na elektroniczną dokumentację przebiegu studiów. Decyzję, czy indeks ma być tradycyjny czy elektroniczny, podejmuje uczelnia.
Papierowe indeksy likwidują m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mimo tych wszystkich udogodnień studenci skarżą się na awarie systemu. Problemy wynikają z błędów pracowników administracyjnych, którzy nie są przeszkoleni do obsługi sytemu.
Co można zrobić na uczelni przez internet
● złożyć aplikację na studia
● zapisać się na zajęcia i egzaminy
● złożyć podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką
● prowadzić indeks elektroniczny
● korzystać z e-learningu
● wypełnić kartę ewaluacji
● założyć skrzynkę e-mailową