Coraz więcej firm chce przyjąć na staż bezrobotnych, bo ich pensje finansuje Fundusz Pracy. Nie muszą też ich zatrudniać po zakończeniu stażu.
Zdaniem dyrektorów urzędów pracy najwięcej pieniędzy w tym roku wydadzą na dotacje na biznes dla bezrobotnych i staże. W Tarnowie na staże w ubiegłym roku zostało wydane 6,5 mln zł, a na ten rok jest zaplanowane 8,5 mln zł. W Jeleniej Górze odpowiednio – 1,4 mln zł i 3 mln zł. Dyrektorzy obydwu urzędów otrzymali na swój wniosek dodatkowe środki na staże z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej.
– Pieniądze, jakie otrzymaliśmy w lutym na ten rok, już dawno skończyły się – mówi Stanisław Dydusiak, dyrektor urzędu pracy w Tarnowie.
Zdaniem Grażyny Górskiej, zastępcy dyrektora urzędu pracy w Jeleniej Górze, w ostatnim czasie wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji finansowej i dlatego zainteresowane są przyjęciem na praktykę stażystów. Takich firm będzie jeszcze więcej, bo zdaniem ekspertów liczba osób zwalnianych z pracy nadal będzie rosła w tym i w przyszłym roku.
– Pracodawcy oszczędzają, zatrudniając stażystów – dodaje Grażyna Górska.
Przedsiębiorca nie płaci stażyście wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych. Co więcej, po zakończeniu stażu nie musi go zatrudnić. Wielu przedsiębiorców nie jest zainteresowanych dalszą współpracą ze stażystą. W Tarnowie co drugi zostaje zatrudniony po zakończonym stażu. W urzędzie warszawskim około 65 proc. podejmuje pracę, choć niekoniecznie u przedsiębiorcy, który przyjął ich do pracy.
Każdy bezrobotny może odbywać staż u pracodawcy (do pół roku). Młode osoby, które nie ukończyły 25 lat, mogą być na stażu nawet do roku. W trakcie stażu bezrobotny otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 791 zł.
Stażysta nie podpisuje umowy z pracodawcą. To dyrektor urzędu pracy w imieniu starosty zawiera ją z firmą organizującą staż. Bezrobotny odbywa go według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać m.in. nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy, zakres obowiązków bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych i sposobu ich potwierdzenia. W 2009 roku Funduszu Pracy przeznaczy 1,4 mld zł na stypendia dla stażystów.