PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

MARCIN JAMROZIK

ekspert z Kancelarii Radców Prawnych A. Polowiec z Krakowa

Urlop macierzyński przysługuje także wtedy, gdy ciąża zakończy się niepowodzeniem. Przyjęto takie rozwiązanie dlatego, że jest to bardzo ciężka sytuacja kobiety i potrzebuje ona wówczas dużo czasu, by dojść do formy psychicznej i fizycznej pozwalającej na wykonywanie obowiązków pracowniczych. W takich przypadkach urlop macierzyński jest jednak znacznie krótszy. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem ośmiu tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze ośmiu tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres siedmiu dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

NASZA REKOMENDACJA

Z przedstawionych przez czytelnika informacji wynika, że jego żona urodziła martwe dziecko. Można więc stwierdzić, że przysługuje jej osiem tygodni urlopu macierzyńskiego.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■  Art. 1801 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).