Do końca ubiegłego tygodnia wnioski o wypłatę subsydiów płacowych złożyło 16 firm, które mają problemy finansowe z powodu kryzysu.
Jak wynika z najnowszych danych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do 25 września w pięciu województwach żaden przedsiębiorca nie starał się o subsydia płacowe. Mogą oni otrzymać dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem (maksymalnie 402,50 zł) lub objętych przestojem w produkcji (maksymalnie 575 zł).
– Dane te nie oznaczają, że tylko nieliczni przedsiębiorcy będą ubiegać się o dopłaty – tłumaczy Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.