Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0% w sierpniu br. wobec 8,0% w poprzednim miesiącu i 6,9% rok wcześniej. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 9,1% wobec 9,0% w poprzednim miesiącu i wobec 7,0% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w czwartkowym komunikacie.

W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w sierpniu na poziomie 9,6% wobec 9,5% przed miesiącem i w porównaniu do 7,6% rok wcześniej.

W przypadku strefy euro wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom od marca 1999 r., a w przypadku całej Unii - od marca 2004 r.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowała Holandia (3,5%) i Austria (4,7%), a najwyższy Hiszpania (18,9%) oraz Łotwa (18,3%).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15 - 74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w sierpniu 2009 roku 10,8% wobec 10,8% w lipcu i w porównaniu do 9,1% rok wcześniej.