Dla zdecydowanej większości ubezpieczonych w KRUS nie zmieni się wysokość składek. Niewielkie zmiany dotyczą osób posiadających gospodarstwa powyżej 50 ha. Tych, jak wynika z danych KRUS, jest 19,2 tys. (1,2 proc. ubezpieczonych). Zmiany wynikają z wchodzącej dzisiaj w życie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 667).

Rolnik, który posiada gospodarstwo do 50 ha przeliczeniowych, będzie wpłacać na emeryturę i rentę składkę podstawową. Wyniesie 10 proc. tzw. emerytury podstawowej (675,10 zł), tj. 68 zł miesięcznie. Do tej pory wpłacał do KRUS na te ubezpieczenia 203 zł kwartalnie (67,7 zł na miesiąc). Ponadto zapłaci, tak jak dotychczas, 90 zł kwartalnie na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Osoby posiadające gospodarstwa powyżej 50 ha do 100 ha zapłacą 12 proc. emerytury podstawowej, a te, które gospodarują na 100–150 ha – 24 proc. 36 proc. emerytury zapłacą posiadacze ponad 150 ha (do 300 ha), a 48 proc. ci, którzy mają gospodarstwa ponad 300 ha.

Inny sposób rozliczania składek (miesięczny) nie zmieni terminów ich opłacania. Składka za każdy miesiąc w danym kwartale będzie do zapłaty do końca pierwszego miesiąca tego kwartału. Wyjątek będzie stanowić przesunięty termin płatności za październik–grudzień tego roku. Ten przypada 31 grudnia. Jednak przed upływem tego terminu (do 30 listopada) KRUS doręczy rolnikom zobowiązanym do opłacenia składek informację o ich wysokości. Wyda też rolnikom posiadającym gospodarstwa powyżej 50 ha decyzje ustalające m.in. wymiar wyższej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W tym roku fundusz emerytalno-rentowy KRUS otrzyma z budżetu 15,8 mld zł. W przyszłym dotacja wyniesie 15,4 mld zł. W Kasie jest ubezpieczonych 1,57 mln osób, a świadczenia otrzymuje 1,46 mln osób.