Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim czasu ich emisji. Uwagi można przesyłać do 26 października.

Zgodnie z tym, co proponuje resort zdrowia, pełna reklama leków i jej przypomnienie będą musiały być prezentowane razem. Wprowadzenie takiego wymogu wymaga art. 53 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nim reklama produktu leczniczego, będąca przypomnieniem jej pełnej wersji, poza nazwą leku może prezentować tylko znak towarowy niezawierajacy odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej reklamowanego produktu, jego dawki oraz innych treści i haseł uznanych za reklamowe.

Jak podkreśla resort zdrowia, przypomnienie reklamy to zabieg marketingowy, który ma na celu utrwalenie propagowanych treści poprzez powtórzenia, np. nazwy leku. To natomiast może powodować, że wśród jej odbiorców będą również lekarze. Oni natomiast, jako osoby przepisujące recepty, mogą wpływać na popyt na poszczególne leki.

Resort proponuje także rozszerzenie zakazu, kiedy reklamy produktów leczniczych nie mogą być emitowane. Projekt przewiduje więc, że zakaz taki będzie dotyczyć nie tylko audycji dla dzieci, ale również wybranych programów popularnonaukowych. W ich przypadku reklamy leków nie będą mogły być emitowane do 20 minut przed rozpoczęciem i po ich zakończeniu.

W celu umożliwienia zainteresowanym firmom dostosowania się do wymogów nowego rozporządzenia resort zdrowia przewidział trzymiesięczny okres vacatio legis. Dzięki temu reklamy, które rozpowszechniane będą przed dniem wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia, a które nie będą spełniać jej wymogów, będą mogły być emitowane w niezmienionej formie, ale nie dłużej niż przez trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowych przepisów.