Nowela została przekazana do konsultacji społecznych.

Obecnie obowiązuje zakaz emisji reklam produktów leczniczych wyłącznie przed i po audycjach kierowanych do dzieci.

Nowela zakłada także, że reklama produktu leczniczego, będąca przypomnieniem pełnej reklamy, poza jego nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną, może zawierać tylko znak towarowy (logo), niezawierający odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych.

Jak podkreśla MZ, zabieg marketingowo-reklamowy, jakim jest przypomnienie reklamy, ma na celu utrwalenie promowanych treści poprzez powtórzenie m.in. nazwy produktu tak, aby konsument miał możliwość zapamiętania danego producenta i marki.

Zgodnie z nowymi przepisami, reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie spełniająca wymogów w nim zawartych, może być publikowana nie dłużej niż przez trzy miesiące.