Już tylko cztery banki udzielają preferencyjnych kredytów studenckich. Termin składania wniosków mija 15 listopada. Każdy, kto go dostanie, przez 10 miesięcy w roku, maksymalnie przez sześć lat będzie otrzymywał od 400 do 600 zł.
O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Starać się o niego mogą również uczestnicy studiów doktoranckich. Można go otrzymać na okres studiów (w tym doktoranckich). Do okresu studiów nie wlicza się jednak:
● kolejnych jednolitych studiów magisterskich, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;
● kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;
● kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów,
● kolejnych studiów doktoranckich, po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów,
● urlopów udzielonych z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych lub w związku ze studiami na uczelni zagranicznej.
Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery lata. Jego miesięczna transza wynosi 400 lub 600 zł. W ciągu pięciu lat studiów można zatem otrzymać odpowiednio 20 lub 30 tys. zł.
Decyzję o wysokości transzy należy podjąć w momencie składania wniosku. Jeśli ktoś ma problemy z zabezpieczeniem kredytu, powinien wybrać niższą kwotę. Jeśli wybierze wyższą i nie przedstawi odpowiedniego zabezpieczenia, bank odmówi przyznania kredytu.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz więcej o:

Jak i gdzie złożyć wniosek

Zabezpieczeniu kredytu

Kto otrzyma kredyt

O czym trzeba pamiętać

Spłacie zobowiązania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazeta Prawna: Komu przysługuje kredyt studencki.