Z prawie dwutygodniowym opóźnieniem Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę określającą liczbą etatów szkoleniowych dla lekarzy, w tym etatów rezydenckich z podziałem na poszczególne województwa. Wynika z niej, że w sesji jesiennej na lekarzy, którzy chcą uczyć się wybranej specjalizacji, przygotowano łącznie 4799 miejsc szkoleniowych, w tym dwa tysiące etatów rezydenckich. Tych ostatnich najmniej zostało przyznanych w województwie lubuskim, a najwięcej, bo 254, w województwie mazowieckim.

Etaty rezydenckie to jedna z możliwych form zatrudnienia lekarzy na czas nauki specjalizacji (inne to np. umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, umowa cywilnoprawna). Zapotrzebowanie na nie wśród młodych lekarzy jest jednak największe, bo płaci za nie Fundusz Pracy. W związku z tym nie obciążają bezpośrednio budżetów szpitali, w których lekarze uczą się zawodu.

Zasady odbywania specjalizacji w trybie rezydentur reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213, poz. 1779 z późn. zm). Lekarz ubiegający się o jej przyznanie musi złożyć wniosek w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego (WCZP), na obszarze którego zamierza odbywać specjalizację (w sesji jesienniej – do 30 września, w sesji wiosennej – do 28 lutego). Do wniosku musi być dołączone oświadczenie o zamiarze ubiegania się o nią tylko w jednym WCZP. Ten ma czas do 31 października (w sesji wiosennej – do 31 marca) na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, które polega na formalnej ocenie wniosku i wyborze najlepszych kandydatów w drodze konkursu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, sporządzana jest lista lekarzy, którzy uzyskali etaty rezydenckie. Są one zatwierdzane przez wojewodę. WCZP ma czas do 15 listopada (w sesji wiosennej – do 15 kwietnia) na skierowanie lekarza do placówki, w której ma obywać specjalizację. Wcześniej jednak lekarz musi przedstawić dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

556 mln zł przeznaczy w 2010 roku Fundusz Pracy na etaty rezydenckie