Ubiegający się o granty na własny biznes nie mają pewności, przez ile miesięcy będą mogli korzystać z tzw. wsparcia pomostowego na pokrycie składek ZUS i opłacenie podstawowych rachunków. Dodatkowa pomoc przysługuje w pierwszym okresie po zarejestrowaniu firmy w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia (1276 zł). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stoi na stanowisku, że podstawowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na sześć miesięcy, ale w uzasadnionych przypadkach i na wniosek uczestnika projektu może być przedłużone do 12 miesięcy. Jednak podejście tzw. operatorów do tej sprawy nie jest jednolite.

W przypadku łódzkiej Fundacji Inkubator wszyscy uczestnicy projektu otrzymują wsparcie pomostowe przez sześć miesięcy.

– Tylko w uzasadnionych przypadkach, np. gdy przedsiębiorca nie uzyskał płynności finansowej z powodu sezonowości prowadzonej działalności, będziemy wypłacać wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy – mówi Grzegorz Grzeliński z Fundacji Inkubator z Łodzi.

Natomiast Kielecki Park Technologiczny (KPK) przedłużył do 12 miesięcy wypłatę świadczenia wszystkim osobom, które o to wystąpiły.

– Oceniliśmy sytuację finansową firm po sześciu miesiącach ich funkcjonowania.

Uznaliśmy, że z powodu spowolnienia gospodarczego dużo trudniej jest im się poruszać po rynku i wszystkim przedłużyliśmy do roku wypłatę wsparcia – mówi Dominik Kraska z KPK.

W praktyce postępowanie operatorów zależy od tego, ile środków na ten cel zarezerwowali w budżecie projektu. KPK przewidział wypłatę przedłużonego wsparcia dla wszystkich uczestników, a Fundacja Inkubator tylko dla 10 z 20 osób.