ZMIANA PRAWA

Jeżeli w danym urzędzie niepełnosprawni nie stanowią co najmniej 6 proc. pracowników, dyrektor generalny będzie mógł ogłosić nabór do służby cywilnej z uwzględnieniem pierwszeństwa osób niepełnosprawnych. Podobne uprawnienie będzie przysługiwać kierownikowi jednostki samorządowej, który ogłasza nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych przygotowanego przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie i projekt trafił już do marszałka Sejmu.

– Jeśli z konkursu na stanowisko w urzędzie zostanie wyłonionych dwóch najlepszych kandydatów, w tym jeden niepełnosprawny, to bez żadnych przeszkód stanowisko obejmie osoba niepełnosprawna – mówi Mieczysław Kasprzak, przewodniczący podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych, poseł PSL.

Dodaje, że obecnie bardzo często osoby przystępujące do naboru na wolne stanowiska w administracji muszą ukrywać swoją niepełnosprawność, aby otrzymać pracę w urzędzie.

Nabór ma być przeprowadzany z uwzględnieniem pierwszeństwa osób niepełnosprawnych, a więc informacja o tym musi pojawić się w ogłoszeniu o naborze. Przy rozstrzyganiu takiego naboru w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę wszyscy niepełnosprawni kandydaci, którzy spełnili wymaganie niezbędne, zawarte w ogłoszeniu o naborze (np. wymagane wykształcenie, umiejętności itp.). W protokole z przeprowadzonego naboru zostaną zaszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu. W dalszej kolejności znajdą się pozostali kandydaci. Pierwszeństwo w naborze nie obejmie wyższych stanowisk w służbie cywilnej oraz kierowniczych stanowisk urzędniczych (w administracji samorządowej).

Dzięki tym zmianom zwiększyć ma się zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Obecnie zdecydowana większość urzędów uiszcza wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo nie spełnia ustawowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6 proc.

– Zgadzam się z intencjami projektodawców, ale konieczne będzie przeanalizowanie, czy propozycje te nie będą dyskryminowały pozostałych kandydatów do służby cywilnej i są zgodne z przepisami konstytucji oraz prawem unijnym – mówi Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Służby Cywilnej.

Podkreśla, że bez względu na zmiany służba cywilna musi świadczyć obywatelom usługi na najwyższym poziomie.