W przyszłym roku budżet państwa przeznaczy na ochronę zdrowia więcej o prawie 500 mln zł, niż pierwotnie zakładał rząd.
Ministerstwo Zdrowia walczy o wyższe środki na ochronę zdrowia, niż przewidziane w przyszłorocznym budżecie państwa. Jak dowiedział się DGP, jeszcze dzisiaj ma dojść do spotkania w tej sprawie przedstawicieli resortu zdrowia i Ministerstwa Finansów. Jeżeli ten ostatni zgodzi się na ich zwiększenie, już jutro sprawą tą zajmie się rząd.

Więcej na rezydentury