Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, które wyniesie od listopada 520 zł, przysługuje, gdy dochód nie przekracza 583 zł na osobę w rodzinie. Zniesienia tego kryterium domagają się m.in. rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci. Zgodził się z nimi resort pracy, który przygotował odpowiedni projekt ustawy.

W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego zmieni się sposób ustalania prawa do świadczenia. Tak, jak zasiłek pielęgnacyjny będzie przyznawane na czas określony, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba więc będzie składać wniosków na każdy okres zasiłkowy, ale dopiero wtedy, gdy upłynie data ważności orzeczenia.

Resort pracy chce też doprecyzować, kto dokładnie otrzyma to świadczenie. Dalsi krewni uzyskają je dopiero gdy nie ma osób najbliższych lub osoby te nie mogą same sprawować opieki. Jednocześnie gmina będzie mogła wystąpić do ośrodka pomocy społecznej, aby przeprowadził wywiad środowiskowy, jeżeli będzie miała wątpliwości, czy osoba ubiegająca się o nie jest odpowiednia.

Zniesienie kryterium dochodowego spowoduje wzrost liczby uprawnionych o 3,2 tys. osób. Wydatki z budżetu w przyszłym roku na świadczenie pielęgnacyjne wzrosną o ok. 24,8 mln zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2010 r.