Od początku 2009 roku aż do czerwca liczba dni zasiłkowych utrzymywała się na podobnym, rekordowo wysokim poziomie. W styczniu wynosiła 11,3 mln, w czerwcu – 10,8 mln. To dowód, że w obawie przed utratą pracy ubezpieczeni uciekali na chorobowe. W lipcu absencja nieco spadła – do 10,4 mln dni. A w sierpniu była jeszcze niższa i wyniosła 10,2 mln. W ubiegłych latach absencja w okresach wiosennych i letnich malała bardziej niż w tym. W 2008 roku w styczniu było 9,6 mln dni zasiłkowych, a w czerwcu – 8,5 mln.

Żeby zatrzymać lawinę zwolnień w tym roku, ZUS od sierpnia zapowiedział wzmożone kontrole chorujących osób. I rzeczywiście w tym miesiącu przeprowadził rekordową liczbę kontroli. Lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 21,5 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Ponadto pracownicy Zakładu w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich skontrolowali 11,6 tys. osób. Łącznie ZUS w sierpniu przeprowadził 33,1 tys. kontroli. To więcej o 12,5 proc. niż w poprzednich miesiącach. Średnia miesięczna liczba kontroli w ciągu I półrocza 2009 r. wyniosła 29 tys., a łącznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku ZUS przeprowadził 174 tys. kontroli.

– Kontrolujemy w taki sam sposób jak wcześniej, tylko znacznie częściej – mówi Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska, naczelny lekarz ZUS i dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego w Centrali ZUS.

Dodaje, że dodatkowo lekarzom orzecznikom mają pomagać lekarze orzekający w sprawach rentowych, którzy są mniej obłożeni pracą.

Eksperci zauważają, że wzmożone kontrole ZUS, ale także poprawa sytuacji gospodarczej spowodowały zmniejszenie liczby osób na zwolnieniach.

– Zwiększona liczba kontroli może mieć wpływ na zmniejszenie liczby dni zasiłkowych, podobnie jak nagłośnienie sprawy wzmożonych kontroli ZUS w mediach – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Tak samo uważa Małgorzaty Rusewicz z PKPP Lewiatan. Jej zdaniem o niższej absencji zdecydowała też lepsza ostatnio sytuacja na rynku pracy. Potwierdzają to dane o rynku pracy za II kwartał 2009 r., które są lepsze niż w I kwartale. Więcej osób pracuje, niższe jest bezrobocie.

– Mniej osób boi się o utratę pracy i dlatego rzadziej w porównaniu z poprzednim okresem korzystamy ze zwolnień lekarskich – mówi Małgorzata Rusewicz.