Szumilas odpowiadała na pytania posłów Platformy Obywatelskiej: Jarosława Stolarczyka i Cezarego Tomczyka dotyczące wprowadzenia obowiązku nauki udzielania pierwszej pomocy w szkołach.

"W nowej podstawie programowej nauczania już na etapie wychowania przedszkolnego pojawiają się treści mające na celu wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Na kolejnych etapach nauki wiedza ta, jak i umiejętności są ugruntowywane" - powiedziała Szumilas.

Od 1 września w przedszkolach, I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów obowiązuje nowa podstawa programowa nauczania. Określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana w życie stopniowo przez siedem lat - za rok obowiązywać będzie także w II klasach podstawówek i gimnazjów itd., aż obejmie wszystkie klasy i typy szkół.

"Uczniowie kończący I klasę szkoły podstawowej powinni znać zagrożenia ze strony ludzi. Wiedzieć do kogo i w jaki sposób zwrócić się o pomoc. Wiedzieć czym zajmuje się policjant, strażak, lekarz, weterynarz. Znać zagrożenia ze strony zwierząt, roślin. Wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia, w takich sytuacjach jak burza, huragan, powódź, pożar. Wiedzieć jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach" - mówiła Szumilas cytując zapisy podstawy programowej.

Zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym, w zajęciach mogą uczestniczyć też ratownicy, lekarze i pielęgniarki

Przypomniała, że treści te są rozszerzane i uzupełniane na kolejnych etapach nauki. "Uczeń kończący gimnazjum powinien umieć wezwać odpowiednio pomoc, rozpoznać stan przytomności poszkodowanego, badać tętno i oddech, układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej, wykonać samodzielnie np. sztuczne oddychanie, udzielić pomocy osobie porażonej prądem, tamować krwotok za pomocą opatrunku, udzielać pomocy przy zatruciu pokarmowym czy oparzeniu technicznym i chemicznym" - wyliczała Szumilas.

Poinformowała, że wszystkie te treści nauczania znalazły się w programie nowego przedmiotu szkolnego "edukacja dla bezpieczeństwa".

Jak mówiła, przedmiotu tego, po specjalnym przygotowaniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, uczyć mogą m.in. nauczyciele dawnego przysposobienia obronnego, przyrody czy biologii. Zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym, w zajęciach mogą uczestniczyć też ratownicy, lekarze i pielęgniarki.