Wczoraj Rada Ministrów nie zaakceptowała projektu założeń do zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które przygotował resort zdrowia.

– Doprecyzowania wymagają tylko kwestie finansowe – zapewnia Piotr Olechno, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie konsultacji projektu uwagi do niego zgłosiło m.in. Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Negatywnie odniosło się ono m.in. do zmiany sposobu przyznawania miejsc szkoleniowych, ponieważ resort zdrowia nie przedstawił szczegółowo nowych zasad ich podziału.

Założenia przedstawione przez resort zdrowia zakładają reformę systemu kształcenia młodych lekarzy. Prace nad nią miały rozpocząć się od przyszłego roku, a zakończyć dopiero w 2017 roku. Zaproponowane zmiany zakładają przede wszystkim zniesienie stażu podyplomowego dla absolwentów kierunków lekarskich, a także zmianę zasad zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz odbywania specjalizacji. Mają one przyczynić się skrócenia czasu kształcenia lekarzy, a tym samym zwiększenia ich liczby.