Koniec SGH i AGH

Zmiany dotyczące nazewnictwa uczelni mogą dotknąć także jedne z najbardziej zasłużonych szkół wyższych w Polsce. Z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie wynika bowiem, jak należy potraktować te placówki, których nazwy podyktowane są tradycją – np. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Nie jest jasne, czy przepisy nakazują dostosowanie historycznych nazw do wymagań określonych w ustawie. Jeśli uczelnie będą do tego zobowiązane, to SGH należałoby przemianować np. na Uniwersytet Ekonomiczny w Warszawie.

– Nie ma żadnych powodów, dla których uczelnie z ogromnymi tradycjami powinny rezygnować ze swoich oryginalnych nazw. Przecież to marka, na którą szkoły pracowały od dziesięcioleci – mówi Tomasz Rusek, rzecznik prasowy SGH.

Podkreśla, że uczelnia zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie dla nich uchwalona cztery lata temu ustawa. Zapowiada, że SGH już podejmuje wszelkie możliwe działania, które mają umożliwić szkole pozostawienie jej dotychczasowej nazwy.

40 proc. uniwersytetów nie spełnia wymogów zawartych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym

457 uczelni wyższych działa w Polsce

Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, że od 2010 r. uczelnie mogą używać nazwy:

● uniwersytet – jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora co najmniej w 12 dyscyplinach (po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych.),

● politechnika – jeśli posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych,

● akademia – jeśli posiada co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Skutki:

● wiele publicznych uczelni może stracić tytuł uniwersytetu lub akademii,

● maturzyści dostaną się na uniwersytety, a skończą akademie,

● swoje tradycyjne nazwy mogą stracić tak renomowane uczelnie jak SGH, SGGW czy AGH.

Kalendarium zmian

31 marca 2009 r. – uczelnie niepubliczne musiały przedłożyć ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań.

30 czerwca 2009 r. – rząd musiał przedstawić projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni do wymogów wcześniej uchwalonych przepisów.

30 czerwca 2010 r. – nazwy uczelni zostaną dostosowane do nowych wymagań.

UWAGA! Posłowie chcą wydłużyć wskazane daty o dwa lata.

b.r.